Politički su odnosi između Republike Hrvatske i Helenske Republike su vrlo dobri i u njima nema otvorenih pitanja. Dvije zemlje  uspješno surađuju na bilateralnom planu, kao i u raznim multilateralnim aktivnostima, poput Jadransko-jonske inicijative. Sve grčke administracije pružale su potporu zaključenju pregovora o pristupu Hrvatske Europskoj uniji i ratifikaciji pristupnog ugovora. Ta je dosljednost dokazana brzom i neosporavanom ratifikacijom HPU u grčkom parlamentu 30. listopada 2012., za koju su glasovale sve vodeće političke stranke, vladine i oporbene. Potpisivanje Pristupnog ugovora rezultiralo je pozitivnom percepcijom Hrvatske u Grčkoj javnosti i otvaranjem novih potencijala u bilateralnim odnosima.

Brojni su podudarni interesi hrvatske i grčke vanjske politike u odnosu na EU, Mediteran i na regiju jugoistočne Europe. Regionalna i europska politika u grčkom su pristupu usko povezane, jer njihovu zajedničku okosnicu čini orijentacija na uspostavu dobrosusjedskih odnosa sa susjednim zemljama, kako u regiji JIE tako i u široj regiji Mediterana. Obije države podupiru proširenje Europske unije i euroatlansku integraciju zemalja jugoistočne Europe, koja je već u tijeku. Uz perspektivu suradnje u području zajedničke pomorske politike te pitanjima vanjskih odnosa EU, članstvom RH u EU otvaraju se mogućnosti suradnje i uzajamne potpore u unutarnjim europskim pitanjima, kao što su korištenje fondova i višegodišnji financijski okvir.

Nedovoljno iskorišteni potencijali postoje i u području gospodarske razmjene. Među područjima u kojima postoji potencijal za unapređenje suradnje posebnu važnost imaju suradnja u području energetike (projekt Trans-jadranskog plinovoda), obnova suradnje između hrvatske brodograđevne industrije i grčkih brodovlasnika te prometno povezivanje (Jadransko-jonska autocesta i uvođenje brodskih linija koje bi povezivale luke na zapadnoj obali Grčke te hrvatske luke Dubrovnik, Split i Rijeku).

Parlamentarna suradnja

Na sjednici saborskog Odbora za međuparlamentarnu suradnju, održanoj u srpnju 2012. godine, imenovana je hrvatsko-grčka skupina prijateljstva. Predsjednik skupine je zastupnik dr. Željko Reiner. U prosincu 2012. osnovana je skupina prijateljstva s RH u grčkom parlamentu. Skupina ima 8 članova, četvoricu iz Nove Demokracije te po jednog iz PASOK-a, Syrize i Zlatne zore.