Prijava braka

Za prijavu braka sklopljenog u Grčkoj ili na Cipru u državne matice Republike Hrvatske, potrebno je priložiti:

  • izvadak iz matice vjenčanih, zajedno s grčko-hrvatskim višejezičnim standardnim obrascom*
  • preslike valjanih identifikacijskih isprava supružnika
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu jednog od supružnika
  • popunjen obrazac prijave braka koji potpisuju oba supružnik (obrazac se može dobiti od Veleposlanstva)

* Primjeri javnih isprava koje izdaju tijela u svakoj državi EU-a sukladno Uredbi EU o javnim ispravama (Uredba EU 2016/1191) mogu se naći u repozitoriju javnih isprava, a primjere višejezičnih standardnih obrasca koje izdaju tijela u pojedinih EU država mogu se naći ovdje.

Za prijavu braka sklopljenog u Armeniji ili Gruziji u državne matice Republike Hrvatske, potrebno je priložiti:

  • vjenčani list ne stariji od 6 mjeseci ovjeren pečatom Apostille s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik
  • preslike valjanih identifikacijskih isprava supružnika
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu jednog od supružnika
  • popunjen obrazac prijave braka koji potpisuju oba supružnika (obrazac se može dobiti od Veleposlanstva)

Sklopljeni brak upisuje se u matičnom uredu prema mjestu prebivališta bračnih drugova, a za one koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj u jednom od matičnih ureda Grada Zagreba.

Konzularna pristojba za prijavu sklopljenoga braka se ne naplaćuje, ali naplaćuje se dostava pismena u Republiku Hrvatsku (5 EUR) te eventualna dostava izvoda-vjenčanoga lista stranci (24 EUR).