Upis djeteta u maticu rođenih i knjigu državljana RH

Za upis djeteta rođenog u inozemstvu u hrvatske matične knjige rođenih i knjigu državljana zahtjev može podnijeti zakonski zastupnik pod uvjetom da je jedan od roditelja djeteta u trenutku njegova rođenja hrvatski državljanin.

Zahtjev je moguće podnijeti u Veleposlanstvu ili izravno nadležnom matičnom uredu (popis matičnih ureda dostupan ovdje) ili putem opunomoćene osobe (rodbine i prijatelja kojem se za tu radnju mora dostaviti punomoć).

Za prijavu rođenja djeteta koje je rođeno u Grčkoj ili na Cipru u državne matice Republike Hrvatske, potrebno je priložiti:

 • inozemni izvadak iz matice rođenih, zajedno s grčko-hrvatskim višejezičnim standardnim obrascom*
 • presliku valjanih identifikacijskih isprava roditelja
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu jednog od roditelja
 • popunjen obrazac prijave rođenja djeteta koji potpisuju oba roditelja (obrazac se može dobiti od Veleposlanstva)
 • vjenčani list roditelja
 • ako roditelji nisu u braku – izjavu o priznanju očinstva s prijevodom na hrvatski jezik

* Primjeri javnih isprava koje izdaju tijela u svakoj državi EU-a sukladno Uredbi EU o javnim ispravama (Uredba EU 2016/1191) mogu se naći u repozitoriju javnih isprava, a primjere višejezičnih standardnih obrasca koje izdaju tijela u pojedinih EU država mogu se naći ovdje.

Za prijavu rođenja djeteta koje je rođeno u Armeniji ili Gruziji u državne matice Republike Hrvatske potrebno je priložiti:

 • ispunjeni i potpisani obrazac za prijavu
 • rodni list djeteta ne stariji od 6 mjeseci ovjeren pečatom Apostille s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik
 • dokaz o državljanstvu roditelja (domovnica ili valjana hrvatska putovnica)
 • preslike identifikacijskih isprava roditelja
 • vjenčani list roditelja
 • ako roditelji nisu u braku – izjavu o priznanju očinstva s prijevodom na hrvatski jezik

Za prijavu rođenja djeteta ne uplaćuje se konzularna pristojba, ali ako je zahtjevom obuhvaćena  dostava domovnice i rodnog lista, za te radnje se naplaćuje konzularna pristojba sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama (48 EUR).