Dostava izvadaka iz državnih matica RH

Izvatke iz matica RH (rodne, smrtne i vjenčane listove te domovnice) moguće je zatražiti posredstvom Veleposlanstva. Dostava traje 2-3 mjeseca, ovisno o matičnom uredu u kojem se zatraženi izvadak izdaje.

Konzularna pristojba za dostavu naplaćuje se prema tarifnom broju 74. točka 2., tarifnom broju 79. i tarifnom broju 75. točka ili ukupno 35 € za jedan izvadak.