Ovjera potpisa

VRH Atena vrši ovjere potpisa državljana RH (uz predočenje valjane hrvatske identifikacijske isprave: hrvatske putovnice ili osobne iskaznice) na punomoćima, izjavama i sličnim dokumentima te vrši ovjeru istovjetnosti preslika (prijepisa) s izvornikom.

Konzularna pristojba za ovjeru potpisa ili preslike naplaćuje se 11 €.