Putni list

Putni list je putna isprava Republike Hrvatske koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Hrvatske državljaninu Republike Hrvatske koji boravi ili se zatekne u inozemstvu bez putne isprave, a radi povratka u Hrvatsku. Istim putnim listom mogu se koristiti bračni drug i djeca korisnika putnog lista ako su upisani u putni list u koji su unesene njihove fotografije.
Putni list se izdaje s rokom valjanosti koji je potreban za povratak u Hrvatsku, ali najdulje do 30 dana.

Ako je hrvatski državljanin u inozemstvu ostao bez putne isprave (izgubljena ili ukradena), prvo prijavljuje njezinu krađu ili gubitak najbližoj policijskoj postaji u inozemstvu. Po dobivenom policijskom zapisniku fotografira se i javlja najbližoj hrvatskoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu radi dobivanja putnog lista za povratak u Hrvatsku i rješenja o proglašenju putovnice izgubljenom ili ukradenom.

Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi se osobno. Za maloljetne odnosno poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi zakonski zastupnik.

Uz zahtjev za izdavanje putnog lista potrebno je priložiti:

  • dvije fotografije veličine 30 x 35 mm koje vjerno prikazuju podnositelja zahtjeva
  • osobnu iskaznicu ili drugu ispravu iz koje se može utvrditi identitet i državljanstvo osobe. Ukoliko podnositelj iz nekog razloga nema tražene dokumente, identifikacija i utvrđivanje državljanstva može se obaviti putem Ministarstva unutarnjih poslova RH ili uz svjedočenje dvoje hrvatskih državljana.
  • potvrdu o prijavi krađe ili gubitka putovnice grčkoj policiji

Ako nije riječ o krađi ili gubitku, uz zahtjev za izdavanje putnog lista prilaže se i putovnica čiji je rok valjanosti istekao ili koja ne može služiti svojoj namjeni, koja se fizički poništava te vraća stranci.

Za izdavanje putnog lista naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 43,00 €, a za izdavanje rješenja o krađi ili gubitku putovnice 27,00 €.