Putovnica

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Ateni može izdati putovnicu hrvatskome državljaninu koji u Grčkoj, na Cipru, u Armeniji ili Gruziji neprekidno ima reguliran boravak dulje od tri mjeseca ili građaninu kojemu je putovnica nestala ili iz drugih razloga ne može služiti svrsi, a nužno je da ostane u inozemstvu dulje od 30 dana radi liječenja, posla, školovanja, specijalizacije ili drugih opravdanih razloga. Boravak se dokazuje valjanom ispravom (dozvola boravka, potvrda o prijavi boravka za EU građane, boravišna viza i sl.).

Za izdavanje putovnice nužan je osobni dolazak u Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Ateni. Zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se na propisanom obrascu, koji podnositelj zahtjeva dobiva u konzularnom uredu. Od podnositelja zahtjeva za izdavanje biometrijske putovnice uzimaju se otisci dva prsta skeniranjem na posebnim uređajima te vlastoručni potpis. Za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi roditelj, odnosno zakonski zastupnik. Ako roditelji zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, zahtjev za izdavanje putne isprave djetetu podnose osobno oba roditelja.

Za izdavanje e-putovnice u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Ateni potrebno je priložiti:
• važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu Republike Hrvatske
• dozvolu boravka zemlje u kojoj se boravi
• dokument iz kojeg je vidljiva adresa boravka u inozemstvu (telefonski ili račun za struju ili drugi dokument iz kojeg je vidljiva adresa)
• 2 biometrijske fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm koja vjerno prikazuje podnositelja zahtjeva
• putovnicu čiji je rok važenja istekao ili koja ne može služiti svojoj namjeni, koja će se poništiti i vratiti
• za maloljetnu djecu za koju se zahtjev za putovnicu podnosi prvi puta: izvod iz matice rođenih i domovnica

Djeca koja su navršila 12 godina moraju biti nazočna radi potpisivanja zahtjeva te radi davanja otisaka prstiju koji se pohranjuju u čipu biometrijske putovnice.

Ako se zahtjev za izdavanje putovnice podnosi prvi put, istom je osim identifikacijske isprave potrebno priložiti i dokaz o hrvatskome državljanstvu (domovnica, potvrda matičnog ureda o upisu u knjigu državljana Republike Hrvatske) te izvadak iz matice rođenih ne stariji od 6 mjeseci.

Konzularna pristojba za izradu putovnice iznosi:
• za izdavanje putovnice osobama starijim od 21 godine 74,00 EUR
• za izdavanje putovnice osobama mlađim od 21 godine 56,00 EUR.