Prijava braka

Za prijavu braka sklopljenog u Helenskoj Republici u državne matice Republike Hrvatske potrebno je priložiti

  • izvornik ili od nadležnog matičnog ureda u Grčkoj ovjerenu presliku izvatka iz matice vjenčanih, s pripadajućim prijevodom na hrvatski jezik ili vjenčani list na međunarodnom obrascu (internacionalni vjenčani list), ne stariji od 6 mjeseci
  • preslike valjanih identifikacijskih isprava obaju supružnika
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu jednog od supružnika

Sklopljeni brak upisuje se u matičnom uredu prema mjestu prebivališta bračnih drugova, a za one koji nemaju prebivalište u RH u jednom od matičnih ureda Grada Zagreba.

Konzularna pristojba za prijavu sklopljenog braka iznosi od 26 €.
 

Copyright (c) 1997.- 2020. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana