Prijava rođenja djeteta

Zahtjev za prijavu djeteta u državnu maticu rođenih i knjigu državljana RH podnose roditelji, pod uvjetom da su oba ili samo jedan roditelj u trenutku rođenja djeteta bili hrvatski državljani.

Za prijavu rođenja djeteta u državne matice Republike Hrvatske potrebno je dostaviti:

  • ispunjeni i potpisani obrazac za prijavu
  • rodni list djeteta izdan na međunarodnom obrascu (internacionalni rodni list), ne stariji od 6 mjeseci ili grčki rodni list ovjeren pečatom Apostille s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik
  • dokaz o državljanstvu roditelja (domovnica ili valjana hrvatska putovnica)
  • preslike identifikacijskih isprava roditelja
  • ( vjenčani list roditelja
  • ako roditelji nisu u braku – izjavu o priznanju očinstva s prijevodom na hrvatski jezik)

Novorođeno dijete upisuje se u matični ured prema mjestu prebivališta roditelja, a za one koji nemaju prebivalište u RH u jednom od matičnih ureda Grada Zagreba.

Za prijavu rođenja djeteta ne plaća se konzularna pristojba.
 

Copyright (c) 1997.- 2020. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana